AlgemeenVan de voorzitter

17 mei 2024

Beste leden,

Sinds kort hebben we deels een nieuw bestuur en het leek ons aardig om onszelf voor te stellen.

Ik ben Peter Kikkert, 45 jaar en getrouwd met Celine. Onze zoon zwemt bij de wedstrijdafdeling en doet dat al een paar jaar met veel plezier. Sinds een kleine maand ben ik de nieuwe voorzitter van onze vereniging. In het dagelijks leven ben ik teamleider bij de Belastingdienst in Amsterdam bij de directie MKB.

Zelf ben ik ook jarenlang wedstrijdzwemmer geweest bij WZ&PC, toen zwommen wij nog in de Zuidoost Beemster in de Wilgenhoek. Het is leuk om te zien hoe sommige dingen zich weer herhalen.

Vorig jaar ben ik begonnen met de official cursus en zodoende steeds meer in de club gerold. Daarnaast organiseer ik met een aantal anderen de trainingsweek voor de selectieafdeling. Het is niet alleen nodig om samen zaken op te pakken, maar vooral ook erg leuk.

We willen als bestuur een aantal zaken verbeteren en we hebben de volgende punten benoemd als speerpunt:

  • de financiële positie van de club verbeteren
  • het aantal leden laten toenemen
  • de organisatie robuuster maken

We kunnen dit echter niet alleen en hebben veel handen nodig om invulling te geven aan bovenstaande punten.

In de tweede helft van het jaar willen we eea concreter maken hoe we dit gaan doen. Een van de zaken hierbij is dat we een organogram maken met alle taken en rollen die er zijn en waar we mensen missen, tevens proberen we aan te geven hoeveel tijd er gaat zitten in die specifieke rollen. Zodoende kunnen ouders e/o leden een inschatting maken of dit iets is voor hen. Maar bedenk altijd dat niets vanzelf gaat en dat als iedereen denkt ‘dat doet een ander wel’ er dus niets gebeurt.

Helaas hebben we op dit moment geen invulling kunnen geven aan de sponsorcommissie en zodoende lopen we veel geld mis, en de financiële situatie van club is reeds penibel. We kunnen op dit moment aan de verplichtingen voldoen maar teren in op ons vermogen als er geen extra inkomsten komen. Dit is ook de reden dat we de contributie tijdens de ALV met 10% hebben moeten verhogen, eigenlijk is dit niet afdoende echter willen we niet dat het zwemmen onbetaalbaar wordt voor mensen. We zijn in gesprek met Spurd, de gemeente en de Sportraad om te kijken of we extra subsidies kunnen krijgen of dat we wellicht kunnen snijden in de kostenkant.

Kortom we hebben sponsors nodig en andere acties om geld te genereren, ik ben ervan overtuigd dat er ouders e/o leden zijn met goede ideeën om onze inkomsten te verhogen dus meld je aan bij ons als bestuur en probeer samen met ons de schouders eronder te zetten.

De nieuwe tarieven zijn te vinden via wzpc.nl/vereniging/tarieven/ en gaan per direct in.

Ik ben zelf vaak in het zwembad te vinden op verschillende avonden dus spreek mij aan als je ideeën hebt om dingen te verbeteren en anders kan je altijd mailen naar bestuur@wzpc.nl

Met vriendelijke groeten,

Peter Kikkert
Voorzitter WZ&PC Purmerend

ONZE SPONSOREN

https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2019/03/zwemexpert.png
https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2018/03/banner_WK_Catering_6.png

Sponsor
https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2019/03/concordia.png
https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2019/03/biercafe_koe.png
KNZB
https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2019/06/logo.png
carwashplus

KOM OOK ZWEMMEN BIJ WZ&PC PURMEREND!

WZ&PC PURMEREND

ANNO 1923

HET ZWEMBAD

Leeghwaterbad
Leeghwaterpark 1
1445RA Purmerend

AANGESLOTEN BIJ

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA

Powered by