Tarieven

Hieronder vind je de tarieven en regels die gelden met betrekking tot de contributie.

Afdeling

Wedstrijdafdeling

Waterpolo

Waterpolo (niet spelend)

Sterrenplan

Swimkick

Trimzwemmen

Zwemvaardigheid

Masters

Startvergunning

Tot 12 jaar

Vanaf 12 jaar

Contributie p/m:

€40,00

€42,50

€36,00

€33,00

€31,00

€31,00

€31,00

€31,00

1x per jaar

€14,75

€46,75

* Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen (Laatst aangepast op 10-09-2018)
Gaat in per september 2018

Startvergunning:

Voor alle leden die aan wedstrijden deelnemen zowel waterpolo als wedstrijdzwemmen

Contributie termijnen

  1. Één jaar wordt gerekend van 1 september t/m 31 augustus
  2. Eenmalig inschrijfgeld, 12 euro word geïnd tijdens de eerste incasso.
  3. De contributie wordt in 10 termijnen geïnd. Je hebt de mogelijkheid om de contributie in één termijn te betalen.

In de maanden juli en augustus zal er geen contributie worden geïnd. De inning van de contributies voor het seizoen zal plaats vinden over de maanden september t/m juni (10 maanden). Wel zal deze vooraf moeten worden voldaan. De automatische incasso zal rond de 2e van de maand plaats vinden. De eerste contributie van het seizoen zal plaats vinden eind augustus en betreft de maand september.

De penningmeester zal de betalingen van de contributie scherp bewaken. Indien er niet tijdig wordt betaald, loop je de kans dat je toegangspas/tag zal worden geblokkeerd. Na betaling zal deze weer worden geactiveerd. Heb je tijdelijk problemen met je contributie, neem dan vooraf contact op met de penningmeester.

Lidmaatschap is verplicht.

Nieuwe leden

Eerst betaling bevat: Maandcontributie en inschrijfgeld. Deze wordt via een eenmalige automatische machtiging betaald. De contributie wordt elke maand automatisch geïncaseerd.
Voor ieder nieuw lid is op aanvraag een afschrift van de statuten beschikbaar.

Overig

Het is het lid bekend dat het volledige contributiebedrag verschuldigd is. Als je trainingen niet volgt kun je deze niet op een ander tijdstip inhalen.  Indien je langdurig ziek bent, dan kan er na overleg met het dagelijks bestuur besloten worden om de contributie tijdelijk -onhold- te zetten.
Bij niet deelname en/of staken van betaling is het gehele contributiebedrag direct opvorderbaar.
Opzeggen kan uitsluitend via ledenadministratie@wzpc.nl. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.
De trainer heeft het recht, indien hij/zij dit voor het goede verloop van de lessen nodig acht, een lid de training te ontzeggen, zonder restitutie der gestorte contributiegelden.

Verder is artikel 6 (Contributie) van het huishoudelijk reglement van toepassing.