Startvergunning:

Voor alle leden die aan wedstrijden deelnemen zowel waterpolo als wedstrijdzwemmen

Contributie termijnen

  1. Één jaar wordt gerekend van 1 september t/m 31 augustus
  2. Eenmalig inschrijfgeld, 12 euro word geïnd tijdens de eerste incasso.
  3. De contributie wordt in 10 termijnen geïnd. Je hebt de mogelijkheid om de contributie in één termijn te betalen.

In de maanden juli en augustus zal er geen contributie worden geïnd. De inning van de contributies voor het seizoen zal plaats vinden over de maanden september t/m juni (10 maanden). Wel zal deze vooraf moeten worden voldaan. De automatische incasso zal rond de 28e van de maand plaats vinden. Dit betreft de contributie voor de komende maand, bv 28 augustus voor de maand september.

De penningmeester zal de betalingen van de contributie scherp bewaken. Indien er niet tijdig wordt betaald, loop je de kans dat je toegangspas/tag zal worden geblokkeerd. Na betaling zal deze weer worden geactiveerd. Heb je tijdelijk problemen met je contributie, neem dan vooraf contact op met de penningmeester.

Lidmaatschap is verplicht.

Nieuwe leden

Eerst betaling bevat: Maandcontributie en inschrijfgeld. Deze wordt via een eenmalige automatische machtiging betaald. De contributie wordt elke maand automatisch geïncaseerd.
Voor ieder nieuw lid is op aanvraag een afschrift van de statuten beschikbaar.

AfdelingContributie p/m:
Wedstrijdafdeling€44,00
Waterpolo€46,78
Waterpolo (niet spelend)€39,60
Sterrenplan€36,10
Swimkick€34,10
Zwemvaardigheid€35,96
Trimzwemmen€34,10
Masters€34,10
Startvergunning KNZBPer jaar
Tot 12 jaar€21,90
Vanaf 12 jaar€62,90

Overig

Het is het lid bekend dat het volledige contributiebedrag verschuldigd is. Als je trainingen niet volgt kun je deze niet op een ander tijdstip inhalen.  Indien je langdurig ziek bent, dan kan er na overleg met het dagelijks bestuur besloten worden om de contributie tijdelijk -onhold- te zetten.
Bij niet deelname en/of staken van betaling is het gehele contributiebedrag direct opvorderbaar.
Opzeggen kan uitsluitend via ledenadministratie@wzpc.nl. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.
De trainer heeft het recht, indien hij/zij dit voor het goede verloop van de lessen nodig acht, een lid de training te ontzeggen, zonder restitutie der gestorte contributiegelden.

Verder is artikel 6 (Contributie) van het huishoudelijk reglement van toepassing.

ONZE SPONSOREN

https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2019/03/zwemexpert.png
https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2018/03/banner_WK_Catering_6.png

Sponsor
https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2019/03/concordia.png
https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2019/03/biercafe_koe.png
KNZB
https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2019/06/logo.png
carwashplus

KOM OOK ZWEMMEN BIJ WZ&PC PURMEREND!

WZ&PC PURMEREND

ANNO 1923

HET ZWEMBAD

Leeghwaterbad
Leeghwaterpark 1
1445RA Purmerend

AANGESLOTEN BIJ

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA

Powered by