AlgemeenNieuwsbrief 1 – 2022

28 januari 2022

Beste Clubleden,​​​​​

Een gelukkig en sportief 2022! Dat we er een mooi jaar van gaan maken. Het bestuur van de WZPC heeft er zin in. Het jaar 2022 begint in alle opzichten anders dan verwacht, maar we gaan vol enthousiasme het beste ervan maken!  Er zijn een aantal onderwerpen waar we jullie in deze nieuwsbrief in mee willen nemen.

 

Corona

Deze kersverse nieuwsbrief was nog niet klaar of kon weer worden aangepast. Vanuit overheidswegen werd er een complete lockdown afgekondigd. Voor allen met een warm sporthart is en was dat niet fijn. Inmiddels mogen we weer zwemmen. Hoe fijn en tof is dat! Hopelijk kunnen we het hoofdstuk Corona nu verder snel sluiten en het sporten definitief weer oppakken.

Bestuurszaken

Vanuit het bestuur zijn we verheugd te kunnen mededelen dat twee algemene bestuursleden zich hebben aangemeld om de club verder te ondersteunen. Joke Swart en Erwin Zoet hebben aangeboden om het bestuur te ondersteunen om het bestuur qua taken te verlichten. Vanuit het bestuur heten wij ze dan ook van harte welkom.

Het bestuur is nog naarstig op zoek naar een penningmeester. Wie heeft een boekhoudkundige achtergrond en voelt zich geroepen om deze rol in te vullen? De vereniging zit echt te wachten op een penningmeester. Meldt u aan!

 

ALV

De notulen van de ALV, welke in oktober 2020 is gehouden, zijn gepubliceerd op de website van WZPC. We nodigen u uit deze te lezen en vragen per mail aan het bestuur te stellen. De aankomende ALV willen we gebruiken om kort en bondig het jaar 2020 – 2021 toe te lichten en verder op het seizoen 2021 – 2022 in te gaan.  De ALV zal gehouden worden op 5 maart 2022. Over de locatie kunnen we nog weinig melden. Dat zal afhangen van de dan geldende Corona maatregelen. Er wordt getracht om bij Concordia een zaal te huren. De agenda voor de ALV volgt nog, we willen jullie als leden van de vereniging wel vragen om je open te stellen voor het participeren in verschillende commissies welke we als vereniging nodig hebben. Het betreft hier de volgende commissies:

a. de financiële commissie;

b. de tuchtcommissie;

c. de commissie van beroep

Clubondersteuning & Promotie

U kunt de club steunen! Er zijn meerdere sponsoracties waar u de club mee kunt ondersteunen. In het afgelopen half jaar hebben de volgende sponsoracties gelopen:

Aktie​​​​​​​Opbrengst

De grote clubactie​ ​​​​€ 1947

Deen Sponsoractie​​​​​€ 1250

Plus Sponsoractie​​​​​€ 1113

Rabobank​​​​​​€   226

Kijk voor lopende sponsoracties op de website. De volgende sponsoracties lopen op dit moment

Sponsorkliks

Carwashplus

 

Ledenwerving

De WZ&PC wil zich promoten om nieuwe leden te werven. Het idee is om nu presentaties en promotiefilmpjes te maken waarin we ons zelf als vereniging aan de buitenwereld presenteren. Hier is de hulp van vrijwilligers voor nodig! Wie wil zich hiervoor inzetten en wie heeft hier leuke ideeën over? Neem dan contact op via e.vdwees@wzpc.nl wanneer u hier aan mee wilt werken

Tot zover de nieuwsbrief. We gaan er weer een mooi 2e seizoenshelft van maken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

ONZE SPONSOREN

https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2019/03/zwemexpert.png
https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2018/03/banner_WK_Catering_6.png

Sponsor
https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2019/03/concordia.png
https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2019/03/biercafe_koe.png
KNZB
https://wzpc.nl/wp-content/uploads/2019/06/logo.png
carwashplus

KOM OOK ZWEMMEN BIJ WZ&PC PURMEREND!

WZ&PC PURMEREND

ANNO 1923

HET ZWEMBAD

Leeghwaterbad
Leeghwaterpark 1
1445RA Purmerend

AANGESLOTEN BIJ

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA

Powered by