ALV en contributie

      Reacties uitgeschakeld voor ALV en contributie

Beste leden,

In de vorige berichtgeving spraken wij nog de hoop uit dat deze corona-crisis snel voorbij zou zijn. Inmiddels weten we allemaal beter; het lijkt er helaas op dat we pas aan het begin van deze crisis staan.

Afgelopen zondag heeft het kabinet alle evenementen tot 1 juni verboden verklaard. De KNZB heeft daarop alle competities en andere wedstrijden van het seizoen 2019/2020 gestopt. Dat betekent voor ons allemaal dat dit seizoen voorbij is. Geen wedstrijden meer en voorlopig, in ieder geval tot 6 april, geen trainingen en andere activiteiten. Ervan uitgaande dat ook voor de trainingen gaat gelden dat deze verlengt gaan worden tot 1 juni.

De komende weken gaat duidelijk worden wat dit betekent, bijvoorbeeld voor promotie/degradatie van teams. Een aantal gevolgen voor WZ&PC zijn al wel duidelijk: de ALV is voor onbepaalde tijd uitgesteld en er zullen financiële gevolgen zijn.

De tijden zijn onzeker. Het kan dus best zijn dat er de komende weken weer van alles gaat veranderen. Uiteraard volgen wij dit en houden wij iedereen zo goed mogelijk op de hoogte.

De ALV

Voorlopig kan er geen algemene ledenvergadering plaatsvinden. Het bestuur zal, in nauwe samenwerking met de zwemcommissie, de waterpolocommissie en de bestuursleden, de lopende zaken zo goed mogelijk blijven besturen.

Zo moet er bijvoorbeeld een badrooster voor de komende zomer en voor het nieuwe seizoen worden gemaakt. En de contributie moet worden geïnd en de rekeningen moeten worden betaald. Uitgangspunt is, dat we werken op basis van de begroting van vorig boekjaar en geen grote beslissingen nemen. Zodra het weer mogelijk is een ALV te organiseren, zullen we dat doen.

Financiële gevolgen en contributie

Ongetwijfeld gaat deze rare situatie financiële gevolgen voor ons hebben. Welke dat zijn en hoe groot deze zullen zijn is nu niet in te schatten. We zijn in gesprek met Spurd en de Gemeente Waterland over de huur van het zwembad. Grote vraag is, of zij ons wel of niet huur in rekening kunnen blijven brengen. Dit is voor ons verreweg de grootste kostenpost.

Ook moeten we afwegen in hoeverre het reëel is om de contributieverplichtingen onverminderd door te laten lopen, nu er een lange periode niet gewaterpolood en gezwommen kan worden. Dit hangt nauw samen met de kosten die nog wel gemaakt moeten worden.

Kortom, een ingewikkeld vraagstuk. Het bestuur zal, als er meer duidelijkheid is, met informatie/voorstel naar de leden komen.

Mochten er onverhoopt leden of ouders zijn die door deze crisis in de financiële problemen komen, neem dan even contact op (penningmeester@WZPC.nl), zodat we maatwerkafspraken kunnen maken!

Voor nu rest ons niet anders van mijn wens uit het vorige bericht te herhalen: ik wens iedereen, familie en vrienden, heel veel sterkte. Laten we hopen dat het allemaal snel voorbij is. Ik hoop van harte iedereen in goede gezondheid weer snel terug te zien. Want dat zou een goed teken zijn.

Voor de actieve leden, maar ook de minder actieve leden: probeer in beweging te blijven en je conditie op peil te houden (of te brengen). Inspireer en motiveer elkaar via onze social media.

Vragen kunnen gesteld worden via voorzitter@wzpc.nl

Bestuur WZ&PC Purmerend